Dušan Majer

S Firemnými stránkami spolupracujeme už dlhú dobu a vždy sme boli s ich prácou spokojní. Na každú našu požiadavku reagujú rýchlo a sami prichádzajú s nápadmi ako najlepšie vyriešiť naše požiadavky. Kedykoľvek potrebujeme riešiť niečo v akejkoľvek oblasti tlače, grafiky, fotografovania, vždy vieme, že Firemné stránky nám nájdu správne riešenie a dodajú presne požadované výstupy v krátkom čase.